Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája

Cím: 6647 Csanytelek, Szent László u. 4

Telefonszám: 06-63/478-018

E-mail: csanytelekiskola@optanet.hu

Facebook: @Szent-László-Általános-Iskola-327811844316419

Tagintézmény igazgató: Szabó Ferenc

A község egyetlen iskolája, amely szellemi és jogutódja az elmúlt évszázadokban itt működő egyházi, majd állami oktatási intézményeknek. Az iskolai oktatás 1961-ben kezdődött és 1988-tól koncentrálódik a Szent László utca 4/a alatti intézményben.

1996-ban vettük fel a Szent László Általános Iskola nevet. Fenntartónk a 2006/2007. tanév végéig Csanytelek község önkormányzata volt, 2007-ben azonban a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, majd 2013-tól a Klebelsberg Központ lett, s azóta közös erővel próbálunk megoldást találni a közoktatást érő egyre nagyobb kihívásokra.

Infrastruktúránk – köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek – jónak mondható. (1992. tornaterem és a konyha felépítése; 2001. fűtés, világítás korszerűsítése és részleges nyílászáró csere; 2003. számítógépes tanterem felépítése; 2009. teljes nyílászáró-csere és részleges hőszigetelés; 2012. teljes hőszigetelés és tetőcsere)

Az épület, amelyben az általános iskola is működik 12 tantermet, 2 csoportszobát, 2 fejlesztő termet, 1 tornatermet, a könyvtárat, a napközis konyhát, valamint a kiszolgáló helyiségeket foglalja magába.

Az intézményhez tartozik még egy aszfaltozott kézilabda, egy füves focipálya, egy nagyobb és egy kisebb udvar.

Az intézménynek a község területén beiskolázási kötelezettsége van, ezért a gyerekek nagyon különböző kulturális, szociális és anyagi környezetből érkeznek.

Sajnos az országosan és járási szinten is tapasztalható negatív demográfiai változások alól iskolánk (1999-ben 215, 2006-ban 189, 2013-ban 174 tanuló) sem tudja kivonni magát. Jelenleg 17,8 pedagógus és 4 technikai dolgozói álláshelyen 8 évfolyammal, évfolyamonként 1-1 osztállyal 151 tanulót látunk el.

Problémát jelent azonban, hogy az egyre kilátástalanabb gazdasági helyzet a lakosság munkakörülményeinek romlását is magával hozta, aminek következtében az SNI+BTM (48%), a hátrányos (21,5%) és a halmozottan hátrányos (19,5%) helyzetű tanulók aránya a járásban nálunk a legnagyobb.

Tagintézményünkben nemcsak módszertani kultúránkat és a tanórai ismeretátadást (pl. kompetencia alapú oktatás) újítottuk meg, hanem magas színvonalon végezzük az integrált oktatást, megújítottuk a művészeti oktatást (kézművesség, színjátszás, zene, tánc), különféle tanórán kívüli képzési formákat szervezünk (szakkörök, témahetek, kirándulások, előadások, rendhagyó órák, kirándulások), alkalmazzuk az IKT eszközöket, diákjainkat versenyeztetjük, sőt a nyitottság jegyében igyekszünk a település egyik kulturális és sport központjává is válni.

Iskolánk mottója, hogy a tanulókat próbáljuk minél hosszabb ideig az intézményben tartani, s ezzel a jelentős létszámú szociokulturális hiányossággal érkező tanulóink számára valamilyen normakövetést megtanítani, s egy olyan befogadó környezetet, programkínálatot, infrastruktúrát teremteni, amely mind a hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkóztatását, mind a tehetséges gyerekek fejlesztését, s ezáltal a tanulók szellemi, testi és lelki fejlődését egyaránt szolgálja.