Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája

Cím: 6640 Csongrád, Piroska tér 3.

Telefonszám: 06-63/570-197

E-mail: piroskavaros@gmail.com

Facebook: @Piroskavárosi-Gyermekekért-Alapítvány-583490098521022

Tagintézmény vezető: Bodzásné Mészáros Ildikó

Intézményünk, a CSTÁI Piroskavárosi Általános Iskolája a Szent József templom és plébánia épülete mellett, a Piroska János tér 3. alatt helyezkedik el. Iskolánkban a 2009/10-es tanévben teljes körű felújítás történt. 2011 januárjától megszépült, minden igényt kielégítő, korszerűen felszerelt épület fogadja a gyerekeket.

A Piroskavárosban mindig is létezett iskola: 1907-ben először az állam, majd 1927-ben az egyház is emeltetett épületet az oktató-nevelő munka számára. Az iskola a város kulturális központja volt, és szándékaink szerint maradt is egészen napjainkig.

Erősségünk az emberi tényező, az empatikus képességekkel rendelkező, elhivatott nevelőtestület. Másik erősségünk a szülői ház és a nevelőtestület közötti jó kapcsolat, a családias légkör.

Kiemelt feladataink:

– kompetencia alapú oktatás,

– gyermekközpontúság a nevelésben, az oktatásban

– alapismeretek biztos elsajátítása, alkalmazóképes tudás elérése

– másság elfogadása

– tehetséggondozás

– jó kapcsolat kialakítása az óvodákkal, iskolákkal, partnereinkkel

Iskolánk vonzereje:

 • angol/német nyelv tanítása első évfolyamtól, emelt óraszámban
 • emelt óraszámban oktatjuk még a matematikát, a magyar nyelvet és az informatikát
 • évek óta tanítványaink kiemelkedő eredményeket érnek el a járási-, megyei-, és országos tanulmányi versenyeken
 • biztosítjuk tanulóink számára az esélyegyenlőséget
 • úszás- és néptánc oktatás a mindennapos testnevelés keretében
 • a mindenkori 2. osztályosok erdei iskolában mélyítik el tudásukat
 • erdélyi körúton vesznek részt hetedikes tanulóink a „Határtalanul” pályázatnak köszönhetően
 • rendszeresen szervezünk nyári tábort
 • olyan tudást adunk tanulóinknak, amellyel megállják helyüket a felsőbb iskolákban
 • a Piroskavárosi Gyermekekért Alapítvány támogatja programjainkat és tehetséges tanulóinkat
 • az iskola elfogadó, nyugodt légköre lehetővé teszi a zökkenőmentes átmenetet az óvodából az iskolába
 • tanulóink kulcskompetenciáit, alapvető készségeit, képességeit az életkori sajátosságaiknak megfelelően fejlesztjük
 • a tehetséggondozás és felzárkóztatás során egyre több tanulónk jut el saját képességei maximumára
 • a digitális írástudás felhasználói és alkalmazói szinten minden tanuló számára elérhető
 • tanulóink minden segítséget megkapnak hátrányaik leküzdéséhez, a továbbtanuláshoz és a társadalomba való beilleszkedéshez
 • az országos kompetenciamérések eredményei elérik az országos átlagot.

Az iskola tanulói létszáma a 2018/19-as tanévben 279 fő. 13 osztályban és 9 napközis csoportban folyik az oktató-nevelő munka. Iskolánkban évek óta emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket. A tanulók első osztályban választhatnak az angol, illetve a német nyelv között, amelyet 1. évfolyamon heti 1, 2. évfolyamon heti 2, 3-4. évfolyamon heti 3, 5-8. évfolyamon heti 4 órában tanulnak. Kiemelkedő az intézményben folyó szakköri, tehetséggondozó vagy középiskolára felkészítő tevékenység. Többek között ennek köszönhető, hogy tanulóink egyre nagyobb sikereket érnek el a különböző járási, megyei és országos tanulmányi és sportversenyeken.

A szülőkkel való kapcsolattartás iskolánkban példaértékű. Az SZMK üléseken való jelenlét, a fogadó órák, szülői értekezletek látogatottsága meghaladta az előző évit. Az iskolai programokat is sok szülő látogatja. Nagy sikere volt a Ferences-családi napnak, sokan vettek részt az őszi kiállítás megnyitón, az Egészség-hét programjain, a hulladékgyűjtésen, hagyományos karácsonyi rendezvényeinken. A karácsonyfa is szülői felajánlásból díszítette az iskolát. Elindult az idén egy teljesen új kezdeményezés, a „Nagyi-klub”, aminek a vártnál is jobb visszhangja van. Egy tanévben legalább két szülői értekezletet tartanak az osztályfőnökök. 8. osztályban pályaválasztással/továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezletet szervezünk. 5. évfolyamon, a tanév elején, az évfolyamon tanító valamennyi nevelő részt vesz a közös bemutatkozó szülői értekezleten, ahol megismerhetik a szülők az osztályban tanító nevelőket és a követelményrendszert. Rendszeresen tartunk fogadó órákat, de probléma esetén a szülő bármikor kérheti a nevelők segítségét.

Az iskola hagyományai ápolása érdekében számos tevékenységet valósítunk meg (Tanévnyitó ünnepély, Ferences családi nap, Mikulás, Lucázás, Karácsonyi Hangverseny, Adventi gyertyagyújtás, Betlehemes műsor, Vízkereszt Egészséghét) Tanulóink aktívan részt vesznek a Diák Önkormányzat munkájában.