Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája

Cím: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.

Telefonszám: 06-63/570-300

E-mail: e.z.iskola@csongrad.hu

Facebook: @gallicsongrad

Tagintézmény igazgató: Keszthelyi Anett

A CSTÁI Galli János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája az előző tanévben ünnepelte az épület 115., a zenetagozat 60. és névadója születésének 90. évfordulóját.

1998-ban az általános tantervű osztályban bevezetésre került az emelt óraszámú környezetoktatás, 2002-ben profilbővítés volt az alapfokú művészetek terén is, a zeneművészeti ág mellett megjelentek a táncművészet, képző-és iparművészet, szín- és bábművészet tanszakok.

Az iskola 16 osztállyal működik: az „a” osztályok ének-zenei osztályok, a „b” osztályok környezetismereti osztályok. Összesen 388 tanuló tanul az általános iskolában. Művészeti ágon 324-en tanulnak. Nevelőtestületünk 52 főből áll.

A nevelőtestület a tanítási órákon különös figyelmet fordít a művészeti nevelésre és a környezettudatos magatartás fejlesztésére változatos módszereket, tanulásszervezési eljárásokat alkalmazva.

A tanórán kívüli foglalkozások, programok szervezése az iskola profiljának megfelelően, hagyományainak tiszteletben tartásával történik. Számos program várja a tanulókat, szülőket:

 • Fecskeavató
 • ünnepi hangversenyek
 • Őszölő
 • jeles napok
 • témahetek rendezvényei – „Zenegészség”, ÖKO témahét
 • karácsonyi, húsvéti vásár,
 • zenei és természetismereti, környezetvédelmi versenyek
 • zenés bemutatók
 • kultúra napi bemutatók
 • családi nap
 • hangszeres bemutatók
 • tanszaki hangversenyek
 • kiállítások.

Az iskola kétszer nyerte el az „Ökoiskola” címet, ma Örökös Ökoiskola.

Az innovatív testület több TÁMOP-os, TIP-os, EFOP-os, NEA-s pályázatba kapcsolódott be korunk kihívásainak, a közvetlen és közvetett partnerek igényeinek megfelelően.

Az iskola épülete az önkormányzat energetikai pályázatának köszönhetően külsőleg megújult.

Iskolánk több arculatú, 2013 óta általános iskola és alapfokú művészeti iskola is egyben, de a művészeti oktatás régebb óta tart az épület falai között. Művészeti ágaink:

 • zeneművészet (tanszakaink: billentyűs, fafúvós, vokális, vonós)
 • képző- és iparművészet (tanszakaink: grafika, kerámia)
 • szín- és bábművészet (tanszakaink: dráma)
 • táncművészet (moderntánc)

Az egyéni és csoportos művészeti órák délután folynak az iskolában. Tanulóink száma: 302, pedagógusaink száma: 20. Pedagógusaink az intézmény más iskoláiban is segítik a művészetek tanulását, jelen vagyunk a CSTÁI Bokrosi Általános Iskolában, a CSTÁI Szent László Általános Iskolában, a CSTÁI Piroskavárosi Általános Iskolában, a CSTÁI Széchenyi István Általános Iskolában és kihelyezett telephelyünk is van a tömörkényi Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvodában.

Csongrád város kulturális életét színesítjük állandó programjainkkal, ezek:

 • Adventi hangverseny
 • Farsangi hangverseny
 • Aranyhúr Megyei Hegedűverseny
 • Tér-Zene-Park (szabadtéri hangszerbemutató)
 • Pünkösdi hangverseny
 • Nemzeti ünnepeink alkalmával a városi ünnepségeken való részvétel.