A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vagyonkezelésében és Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában álló, a Csanytelek 337/2, 337 helyrajzi számok alatt felvett, természetben a 6647 Csanytelek, Szent László utca 4/a. szám alatti feladatellátási helyen található, a Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája használatában lévő 11 m2 alapterületű helyiség iskolai büfé üzemeltetése céljából való bérbeadása.

  1. 1.      A pályázati felhívás tárgya:

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vagyonkezelésében és Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában álló, a Csanytelek 337/2, 337 helyrajzi számok alatt felvett, természetben a 6647 Csanytelek, Szent László utca 4/a. szám alatti feladatellátási helyen található, a Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája használatában lévő 11 m2 alapterületű helyiség iskolai büfé üzemeltetése céljából való bérbeadása. A pályázóknak a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel kell lenniük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által összeállított és a Magyar Dietetikusok ajánlásával közzétett „Segédlet az iskolabüfék árukínálatának kialakításához” című ajánlásban foglaltakra.

  • 2.      A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatokat zárt borítékban, a Pályázó neve és székhelye megjelöléssel és a következő feliratokkal ellátva:

„Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Csongrád és Térsége Általános Iskola

 Szent László Általános iskolája büféjének üzemeltetése

Határidő előtt, illetve iktatóban felbontani tilos!”

magyar nyelven, 1 darab eredeti példányban (aláírással és személyi adatokkal ellátva) kell benyújtani személyesen, vagy meghatalmazott útján a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. szám alatt található irodájába, vagy postai úton a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központnak címezve.

A postán feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a 3. pontban meghatározott pályázati határidőig sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a Pályázót terheli.

  • 3.      A pályázat benyújtásának határideje:

2024. augusztus 8. napja 10:00 óra, azzal, hogy a Pályázó a határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát.

A további részletek és dokumentumok megtalálhatók a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ weboldalán!